СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Нихилистичното начало на романа


Автори:
Красимир Христакиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 184-187

Резюме:

Владимир Сабоурин. Произход на испанския пикаресков роман. Към генеалогията на реализма. В. Търново: Унив. изд-во „Св. св. Кирил и Методий”, 2006. 317 с.


Ключови думи:


Изтегляне


247 изтегляния от 5.6.2017 г.