СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Между разсъбличането и метафорите


Автори:
Стоян Меретев

Страници: 188-192

Резюме:

Сава Василев. Разсъбличането на метафорите. Личности, творби и сюжети в българската литература на ХХ век. В. Търново: Слово, 2007.


Ключови думи:


Изтегляне


212 изтегляния от 5.6.2017 г.