Рецензия: Между разсъбличането и метафорите


Стоян Меретев

Резюме:

Сава Василев. Разсъбличането на метафорите. Личности, творби и сюжети в българската литература на ХХ век. В. Търново: Слово, 2007.

Ключови думи:


Изтегляне


166 изтегляния от 5.6.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / Singapore / Ukraine / United Kingdom / United States