СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Четиритомно издание на Емилиян Станев


Автори:
Димитър Михайлов

Страници: 197-199

Резюме:

Емилиян Станев. Избрани произведения в четири тома. Редакционна колегия: акад. Иван Радев, доц. д-р Сава Василев, доц. д-р Иван Станков. Абагар. Велико Търново, 2007.


Ключови думи:


Изтегляне


375 изтегляния от 5.6.2017 г.