СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Иван Харалампиев. По вековните пътеки на българския език. Избрани приноси


Автори:
Ангел Давидов

Страници: 200-202

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


286 изтегляния от 5.6.2017 г.