СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев


Автори:
Светлозар Влайков

Страници: 203-211

Резюме:

Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. В. Търново: Унив. изд-во „Св. св. Кирил и Методий”, 2006


Ключови думи:


Изтегляне


269 изтегляния от 5.6.2017 г.