СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей


Автори:
Антон Гецов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 212-214

Резюме:

В. Търново: Унив. изд-во „Св. св. Кирил и Методий”, 2006. 296 с.


Ключови думи:


Изтегляне


307 изтегляния от 5.6.2017 г.