Рецензия: Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей


Антон Гецов

Резюме:

В. Търново: Унив. изд-во „Св. св. Кирил и Методий”, 2006. 296 с.

Ключови думи:


Изтегляне


233 изтегляния от 5.6.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / Singapore / Ukraine / United Kingdom / United States