СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Нов принос в родната лексикография


Автори:
Марияна Витанова

Страници: 215-217

Резюме:

Донка Вакарелска-Чобанска. Речник на самоковския говор. София: Академично издателство “Марин Дринов”, 2005. 393 с.


Ключови думи:


Изтегляне


262 изтегляния от 5.6.2017 г.