СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Най-новата публикация на професор Бланар в контекста на досегашната му дейност


Автори:
Катарина Седлакова

Страници: 218-220

Резюме:

Blanár Vincent: Nový pohľad do autorskej dielne Antona Bernoláka, Matica slovenská, Martin, 2006.


Ключови думи:


Изтегляне


226 изтегляния от 5.6.2017 г.