Контекст: Аспекти на документалното в някои румънски антитоталитарни романи


Йоана Славчева

Резюме:

60-те и 70-те години на XX век са изключително интересен период в румънската литература. Настоящият текст е част от по-обширно изследване на румънските романи от този период, от гледна точна на времето, пространството и стратегиите на противопоставяне в тях. Романите разкриват истини за комунистическото управление през 50-те години, белязано от концентрационни лагери, репресии, цензура и идеологизация на всички нива. Писателите са изправени пред предизвикателството сред критиките към предишното управление да вмъкнат и упреци към сегашното. През разглеждания в статията период в Румъния се появяват немалко художествени текстове, които се отличават със своята документалност и със смелото критикуване на негативните обществено-политически явления.

Ключови думи:

румънска литература, антитоталитарни рома- ни, автентичност

Изтегляне


213 изтегляния от 21.11.2016 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States