СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Интервю: “Преводачът е помирител на култури” С Красимир Петров разговаря Владимир Сабоурин


Автори:
Владимир Сабоурин

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


256 изтегляния от 21.11.2016 г.