СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Юбилей на проф. д-р Павел Борисевич


Автори:
Рада Василева

Страници: 469-471

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


265 изтегляния от 21.11.2016 г.