“Немско-българския речник” на Гео Милев


Диана Станчева

Резюме:

Настоящата статия предлага първи опит за по-обстойно представяне на ръкописа на „Немско-българския речник“ на Гео Милев, завършен през 1916 година, и на печатното му издание от 1940 г., обработено от Димитър Стоевски и публикувано от Иван Коюмджиев. Паралелният прочит на ръкописа и неговото печатно издание показва значителни разлики в начина на поднасяне на лексикографската информация, в макро- и микроструктурата на речника, различни преводни съответствия на български език, добавени словосъчетания и фразеологични изрази. Направеното изследване представлява скромен принос към проучването на историята на двуезичната лексикография с немски и български език.

Ключови думи:

Гео Милев, Димитър Стоевски, немско-български речник, двуезична лексикография

Изтегляне


326 изтегляния от 21.11.2016 г.
NA / Austria / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Greece / Japan / Lithuania / Luxembourg / Poland / Russian Federation / Spain / Ukraine / United Kingdom / United States