СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хабилитация: д-р Ралица Демиркова


Автори:
Страници: 496-497

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


117 изтегляния от 19.3.2019 г.