“Царството на славяните” от Мавро Орбини, руският превод на Сава Владиславич и изследванията по въпроса


Роберто Адинолфи

Резюме:

Настоящата работа разглежда основни студии върху книгата “Il Regno degli Slavi” на Мавро Орбини и нейния превод на руски, дело на Сава Владиславич, който е един от изворите на Паисиевата “История славянобългарска”. Задълбочено изследване по темата откриваме в трудовете на многобройни слависти и филолози. Тази работа се спира предимно на проучванията на български и италиански учени.

Ключови думи:

Мавро Орбини, „Царството на славяните“, Сава Владиславич, руски превод

Изтегляне


767 изтегляния от 21.11.2016 г.
NA / Asia/Pacific Region / Australia / Austria / Bulgaria / Canada / China / Cote D'Ivoire / Czech Republic / Europe / France / Germany / Greece / Italy / Korea, Republic of / Macedonia / Mayotte / Netherlands / Poland / Romania / Russian Federation / Serbia / Slovakia / Spain / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States