Сугестопедията на китайска почва


Полина Цончева

Резюме:

Научното съобщение представя накратко сугестопедията – основни публикации и ключови постановки, до които експериментално достига проф. Лозанов – с цел да проучи как сугестопедията попада в Китай, как и в какви направления китайските педагози са се опитвали през годините да приложат тази методика и с какъв успех. Изводите почиват на двеста издирени и проучени публикации (статии, дисертационни трудове, дипломни работи). Сугестопедията в Китай се прилага не само в преподаването на чужди езици (основно английски), но и в часовете по китайски език и литература, математика, химия и дори физическо възпитание.

Ключови думи:

сугестопедия, методика, Китай

Изтегляне


269 изтегляния от 21.11.2016 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Russian Federation / Spain / Ukraine / United Kingdom / United States