Контекст: Диалектология и социолингвистика


Михаил Виденов

Резюме:

Българските диалектолози живеят с мита, че днешното село е като старото патриархално селище и в него няма никаква социална структура. Затова те смятат, че класическите диалектоложки методи на изследване и начините за описание са валидни и днес. В статията се показва, че съвременното българско село е претърпяло значителни промени и езикът му може да бъде изследван единствено с методите на социолингвистиката.

Ключови думи:

диалектология, социолингвистика, българско село

Изтегляне


304 изтегляния от 21.11.2016 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Croatia / Europe / France / Germany / Poland / Romania / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States