СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2005 / Том 13 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 442 от 3.7.2017 г.)

Акценти в здравно-образователната политика
Георги Проданов

(изтегляния 2325 от 3.7.2017 г.)

Миграцията и каналджийството като социално-педагогически проблеми
Розалия Кузманова-Карталова

(изтегляния 610 от 3.7.2017 г.)

Социално-битови дейности в детската градина
Радка Гайдова

(изтегляния 6526 от 3.7.2017 г.)

Някои иновации в съвременния нотопис
Нина Начева-Маркова

(изтегляния 1593 от 3.7.2017 г.)

Ценностите и “Моделите на здравата личност”
Пенка Костова

(изтегляния 1906 от 3.7.2017 г.)

Езиковата социализация на ромските деца
Христо Кючуков

(изтегляния 588 от 3.7.2017 г.)

Надеждност на дидактическите текстове
Виолета Маринова Димитър Цветков Любомир Христов

(изтегляния 597 от 3.7.2017 г.)

Психо-педагогическа характеристика на подвижни игри
Милена Алексиева

(изтегляния 2445 от 3.7.2017 г.)

Изобразителното изкуство и работата в екип
Пламен Легкоступ

(изтегляния 954 от 3.7.2017 г.)

Проблемът за педа- гогическите способности в подготовката на студентите
Виолета Маринова Наталия Морева

(изтегляния 969 от 3.7.2017 г.)