СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

"До тук" и нататък в личната памет или антологичното лице на Марин Георгиев


Автори:
Гергина Кръстева

Страници: -

Резюме:

Настоящата статия поставя акценти, основаващи се на две конкретни автоантологични издания на съвременния български поет Марин Георгиев. Тези лирически книги, появили се през 2011 г., представят както възможности за изследователски перспективи пред актуални за последното десетилетие тенденции, така и за конструирането на фигурата на автора – като участващ в изграждането на собствената си творческа биография чрез жеста на изготвяне на личен антологичен проект.


Ключови думи:

съвременна българска поезия, авторска антология, творческа биография, памет, Марин Георгиев.

Изтегляне


99 изтегляния от 28.6.2019 г.