"До тук" и нататък в личната памет или антологичното лице на Марин Георгиев


Гергина Кръстева

Резюме:

Настоящата статия поставя акценти, основаващи се на две конкретни автоантологични издания на съвременния български поет Марин Георгиев. Тези лирически книги, появили се през 2011 г., представят както възможности за изследователски перспективи пред актуални за последното десетилетие тенденции, така и за конструирането на фигурата на автора – като участващ в изграждането на собствената си творческа биография чрез жеста на изготвяне на личен антологичен проект.

Ключови думи:

съвременна българска поезия, авторска антология, творческа биография, памет, Марин Георгиев.

Изтегляне


40 изтегляния от 28.6.2019 г.
NA / Bulgaria / China / France / Germany / India / Russian Federation / United States