Още нещо за културните стереотипи. Българинът през погледа на японците


Магдалена Василева

Резюме:

Настоящата статия е продължение на материала „Културни стереотипи. Образът на японците“, публикуван в сп. „Проглас“, бр.1, т. 27, 2018 г.3, но този път има за цел да разкрие образа на българина през погледа на: 1) японските медии и 2) японски студенти, които посещават занятия по български език и култура в японски университет. В точка 2) ще проследим какви промени търпи образът на българина след срещата на живо между българските и японските студенти. Стереотипите по отношение на българина се коментират въз основа на тяхното съдържание, каква оце- нъчна натовареност носят и на какво се дължи тяхната формация.

Ключови думи:

културен стереотип, позитивен стереотип, негативен стереотип, българи, японци.

Изтегляне


52 изтегляния от 28.6.2019 г.
NA / Bulgaria / China / Germany / Greece / India / Russian Federation / Ukraine / United States