Фантастиката - медиум на модерността: Светослав Минков


Николина Бурнева

Резюме:

Статията въвежда в контекста на епохалните трансформации на мирогледните и естетически парадигми в края на „дългия 19 век“ и навлизането на модерността в българската култура, отличаваща се до тогава като традиционно-народностна. На този фон е проследено ранното творчество на Светослав Минков като изтъкнат писател фантаст и съосновател на българската диаболична литература. Фокусът на изложението е насочен към съпоставителен прочит на някои разкази от Густав Майринк и от Светослав Минков, за да се изведат аргументите за разглеждането на това литературно течение в широк, европейски план.

Ключови думи:

Густав Майринк, Светослав Минков, модерност, технокрация, дистопия.

Изтегляне


63 изтегляния от 28.6.2019 г.
Bulgaria / China / France / Germany / India / Russian Federation / Slovakia / United States