Постбиологичната еволюция в "Премахването на видовете" от Дитмар Дат


Бранка Огнянович

Резюме:

Статията представя постбиологичната еволюция и постхуманния свят, изградени в романа „Премахването на видовете“ (2008) от Дитмар Дат. Постбиологичната еволюция се разбира управляван от хората процес, чийто продукт е един свят, обитаван от човешки потомци, придобили формата на животни или машини. Подчертава се противоположното развитие на човекомашините (т.нар. керамикани) и на човекоживотните (т.нар. генти), както и последиците от тяхната борба за оцеляване. Под постхуманен свят се разбира един свят, в който човекът вече не е в центъра на световната история и живее като елемент от техногенно манипулирания свят. Цел на изследването е да проследи въвеждането на научните теории във фиктивната действителност на романа, за да извлече картината на променилите се технологични и биологични условия.

Ключови думи:

Дитмар Дат, еволюция, машина, постхуманизъм, животински видове.

Изтегляне


50 изтегляния от 28.6.2019 г.
NA / Bulgaria / China / France / Germany / India / Russian Federation / Serbia / United States