„Митология“ и „религия“ в латинската християнска литература на IV–V в.


Росен Миланов

Резюме:

Християнството озарява света в епохата на Античността, но се различава коренно от живота на античния свят. Християнските писатели от IV–V в. се отнасят отрицателно към античната митология. В настоящата статия са разгледани неприемливите от християнска гледна точка характеристики на античната митология. Защо в съзнанието на християнските автори „митология“ и „религия“ са противоположни понятия? Християнската литература рисува един различен свят. Какви са характеристиките на този свят? В какво се изразяват неговата реалност и истинност? Отговори на тези въпроси се дават в статията „Митология и религия в латинската християнска литература на IV–V в.“

Ключови думи:

митология, религия, Античност, литература, истина, християнство.

Изтегляне


57 изтегляния от 28.6.2019 г.
NA / Bulgaria / China / France / Germany / India / Russian Federation / Ukraine / United States