СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец: Езикът на омразата и езиковата агресия в съвременното общество (Кreytchova / Stalyanova, The Power of Public Speech…)


Автори:
Жана Станчева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


268 изтегляния от 19.12.2018 г.