Руските журналисти: радикализация на виртуалното пространство


Ян Моравицки

Резюме:

Журналистиката в Русия е изправена не само пред проблеми, свързани със съществуването на авторитарен режим. Интензивните промени в разпространението на информация (нарастването на популярността на социалните медии) водят до формиране на специфични стратегии в поведението на журналистите във виртуалното пространство. Можем да говорим за характерните черти на промените в следните отношения: служител – работодател, журналист – общество, журналист – журналист, журналист – държава.

Ключови думи:

Русия, журналистика, социални медии, журналисти, авторитарен режим

Изтегляне


164 изтегляния от 19.12.2018 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / India / Poland / Russian Federation / Serbia / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States