Едно литературно приятелство през океана


Франсиско Хавиер Хуес Галвес

Резюме:

Между българските литератори, заселващи се в Аржентина през 20-те години на 20-ти век, възникват приятелски и литературни връзки, които продължават и отвъд Океана – такъв е случаят с известния Борис Шивачев (1902–1932), „първия български испанист“, и Стоян Данев (1901–1981), далеч по-малко познат публицист на български и испански и автор на разкази на испански. За последния и за връзките му с Шивачев се разполага с много по-малко информация, отколкото например за Шивачев и Самуил Стрезов (1901–1984). Чрез издаването и проучването на едно непознато писмо на Данев до Шивачев от 1928 г. и на едно Данево посвещение от 1931 г. доказваме редовната кореспонденция между двамата стари приятели и взаимното запознаване със съответните им литературни начинания и жизнени перипетии

Ключови думи:

българска книжнина в Аржентина, испано-български културни връзки, Борис Шивачев (1902–1932), Стоян Данев (1901–1981).

Изтегляне


168 изтегляния от 19.12.2018 г.
NA / Argentina / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / India / Russian Federation / Serbia / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States