СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отношението текст – смисъл в „Над Ботевия стих“ на Илия Тодоров


Автори:
Александър Христов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 216-223

Резюме:

В статията се разглежда Илия-Тодоровата книга „Над Ботевия стих“. Визират се както изводите, обобщенията, постановките на изследователя, така и механизмите, чрез които той достига до тях. Разискват се анализите на битието на лирическите текстове, техните варианти, изданията, в които са поместени, множеството редакторски намеси. Повдигат се въпроси, които засягат представата ни за поета – как разбираме и осмисляме неговата гениалност, как възприемаме, препрочитаме поетическите му завети; дискутира се относно ролята на авторството, относно автентичността и традицията.


Ключови думи:

Ботев, поезия, текстология, отношения, тенденции.

Изтегляне


263 изтегляния от 19.12.2018 г.