Отношението текст – смисъл в „Над Ботевия стих“ на Илия Тодоров


Александър Христов

Резюме:

В статията се разглежда Илия-Тодоровата книга „Над Ботевия стих“. Визират се както изводите, обобщенията, постановките на изследователя, така и механизмите, чрез които той достига до тях. Разискват се анализите на битието на лирическите текстове, техните варианти, изданията, в които са поместени, множеството редакторски намеси. Повдигат се въпроси, които засягат представата ни за поета – как разбираме и осмисляме неговата гениалност, как възприемаме, препрочитаме поетическите му завети; дискутира се относно ролята на авторството, относно автентичността и традицията.

Ключови думи:

Ботев, поезия, текстология, отношения, тенденции.

Изтегляне


162 изтегляния от 19.12.2018 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / Greece / India / Poland / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States