Varia: Колко книги е издал Неофит Бозвели?


Елена Налбантова

Резюме:

Неофит Петров Хилендарец, наречен Бозвели, според собствените му изявления е автор на осем книги, но литературоведите, изследващи Възрожденската литература на български език, до момента са установили само седем от тях. В настоящата статия се проследяват всички данни, които подкрепят тезата за загадъчната осма книга на този автор, един от основоположниците на българоезичната християнско-църковна литература от по-новата история на страната. В обобщението на изложената информация се изказва очакването, че все още липсващото „Краткое тълкование на литургията“ може да бъде открито при теренни проучвания в някое от местата за богослужения по нашите земи.

Ключови думи:

Неофит Бозвели, книги, чума, Калофер, Самоков

Изтегляне


174 изтегляния от 19.12.2018 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Czech Republic / Germany / India / Poland / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States