Научен форум: Международен форум за езици, култури и комуникации в Пекин


Ценка Иванова Искра Мандова

Резюме:

Подробен обзор на форума „Един пояс, един път – езици и култури“ (26–27.10.2018 г.), организиран за втора поредна година от Пекинския университет за езици и култура (BLCU) съвместно с Националния комитет за езиците и писмеността на Китайската народна република и Столичния музей. Акцентира се върху участието на преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Ключови думи:

конференция, Пекин, езици, култури, комуникации

Изтегляне


182 изтегляния от 19.12.2018 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / India / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States