СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец: За Ботевия роман на революцията (за Христо Ботев. Да драснем кибрита на въстанието…)


Автори:
Антония Велкова-Гайдаржиева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 270-272

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


309 изтегляния от 19.12.2018 г.