СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец: Осем „фрагмента“ от света на бившия сърбохърватски език (за Pavel Krejčí: Eight Fragments from the World of…)


Автори:
Надежда Сталянова Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 273-275

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


255 изтегляния от 19.12.2018 г.