СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец: Нов етнолингвистичен речник (за Зоя Барболова /и др./, Речник на народната духовна култура на българите…)


Автори:
Мариана Витанова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


211 изтегляния от 19.12.2018 г.