СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец: Нов етнолингвистичен речник (за Зоя Барболова /и др./, Речник на народната духовна култура на българите…)


Автори:
Мариана Витанова Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ на Българската академия на науките (БАН), България

Страници: 276-277

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


293 изтегляния от 19.12.2018 г.