СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец: Принос към съвременната българска практическа етнология (за Росен Малчев, Агиология и демонология…)


Автори:
Тодор Моллов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


197 изтегляния от 19.12.2018 г.