СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец: Принос към съвременната българска практическа етнология (за Росен Малчев, Агиология и демонология…)


Автори:
Тодор Моллов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 278-280

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


268 изтегляния от 19.12.2018 г.