СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Дванадесети международен симпозиум „Русистиката в съвременния свят“


Автори:
Иван Златев

Страници: 286-287

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


224 изтегляния от 19.12.2018 г.