СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: IV международна научна конференция „Медии и комуникации на 21. век“


Автори:
Христина Христова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


180 изтегляния от 19.12.2018 г.