СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: IV международна научна конференция „Медии и комуникации на 21. век“


Автори:
Христина Христова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 287-287

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


233 изтегляния от 19.12.2018 г.