СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

История, ирония, етос (1. част)


Автори:
Иван Русков Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, България

Страници: 147-155

Резюме:

В текста се разглежда етосът на българските революционери Захарий Стоянов и Стоян Заимов, проявен в контраста между слово и действие през 1876 година. Очертават се нееднозначните оценки в текстове на двамата, като специално внимание се отделя на въпроса, дали е уместна употребата на иронията, когато се пише за лица и събития с ключова роля в борбата за освобождение на България от османско владичество. В настоящата публикация представяме първата част от изложението, което ще продължи в следващия брой на това списание.


Ключови думи:

етос, ирония, история, борба за освобождение, Захарий Стоянов, Стоян Заимов

Изтегляне


324 изтегляния от 19.12.2018 г.