Сезонните преображения на героя/езика в пиесата „Лазарица“ от Йордан Радичков


Сава Василев

Резюме:

Възможен или невъзможен е диалогът между пиесата „Лазараца“ от Йордан Радичков и библейския разказ за Лазар? Знаково ли е близкото £ явяване заедно с разказа „Лазар и Исус“ на Емилиян Станев? Дали езикът (словото) не е същинския герой в пиесите на Йордан Радичков – това са основните въпроси, задавани в статията. Отговорите са повод за диалог, в който най-важен е вътрешният глас на читателя.

Ключови думи:

притча, Иоан, възкресение, преображение, ново начало.

Изтегляне


167 изтегляния от 19.12.2018 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / India / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States