СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сезонните преображения на героя/езика в пиесата „Лазарица“ от Йордан Радичков


Автори:
Сава Василев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 166-170

Резюме:

Възможен или невъзможен е диалогът между пиесата „Лазараца“ от Йордан Радичков и библейския разказ за Лазар? Знаково ли е близкото явяване заедно с разказа „Лазар и Исус“ на Емилиян Станев? Дали езикът (словото) не е същинския герой в пиесите на Йордан Радичков – това са основните въпроси, задавани в статията. Отговорите са повод за диалог, в който най-важен е вътрешният глас на читателя.


Ключови думи:

притча, Йоан, възкресение, преображение, ново начало.

Изтегляне


319 изтегляния от 19.12.2018 г.