„Думи“ и „слово“ в латинската християнска литература на IV–V в


Росен Миланов

Резюме:

Най-големите и най-важни произведения на латинската християнска литература са от епохата на IV–V в. Тези произведения са плод на специфичното християнско разбиране за човека и света. В настоящата статия се изследва отношението на християнските писатели към света и техните думи, към словесното общуване и към древната нехристиянска литература. Разглеждат се също така родовете и жанровете на християнската литература, както и нейните теми. Изяснява се висшият, непреходен смисъл на хрис- тиянското слово.

Ключови думи:

думи, свят, християнство, литература, слово, вечност.

Изтегляне


178 изтегляния от 19.12.2018 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / India / Russian Federation / Slovakia / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States