СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

„Думи“ и „слово“ в латинската християнска литература на IV–V в


Автори:
Росен Миланов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 171-179

Резюме:

Най-големите и най-важни произведения на латинската християнска литература са от епохата на IV–V в. Тези произведения са плод на специфичното християнско разбиране за човека и света. В настоящата статия се изследва отношението на християнските писатели към света и техните думи, към словесното общуване и към древната нехристиянска литература. Разглеждат се също така родовете и жанровете на християнската литература, както и нейните теми. Изяснява се висшият, непреходен смисъл на хрис- тиянското слово.


Ключови думи:

думи, свят, християнство, литература, слово, вечност.

Изтегляне


276 изтегляния от 19.12.2018 г.