Културни граници в Ал-Андалус: Невъзможна андалуска утопия или средновековна реалност като емблема на мултикултурализма?


Ивона Каращранова

Резюме:

Ал-Андалус като културно-исторически феномен от Средновековието разкрива дълбока проблематика, която характеризира бурните процеси в християнско-арабско-еврейския културен синтез на Иберийския полусотров. Противоречията относно културните граници, очертани от явлението съсъществуване в това мултиетническo и многоезично пространство, и особеностите на формиране на андалуското общество влияят и до днес в опитите за определяне на испанската идентичност. Чрез съпоставка и анализ на идеите на двете основни фигури в испанската историография Кастро и Санчес-Алборнос относно есенцията на специфичната испанска менталност, от една страна, и синтез на основните щрихи в богатата събитийност през целия период на арабско влияните на полуострова, от друга, настоящата статия цели да намери отговор на въпроса „Мит ли е бил Ал-Андалус, или реалност, прегърнала трите култури?“.

Ключови думи:

Ал-Андалус, съсъществуване, мултикултурност, национална идентичност, арабизация, ислямизация

Изтегляне


179 изтегляния от 19.12.2018 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / India / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States