Полското рицарство и България в контекста на първия кръстоносен поход („Кръстоносци“ на Зофия Косак)


Иван Г. Райчев

Резюме:

Настоящата статия е посветена на 60-та годишнина от смъртта на полската писателка Зофия Косак (1899– 1968). Нейният най-известен роман „Krzyżowcy“ (Кръстоносци) е свързан преди всичко с Първия кръстоносен поход (1095–1099), като тук се фокусираме върху епизод от творбата, който препраща към българския мотив в романа. Статията разглежда интерпретацията на Зофия Косак на едно важно събитие от българската история – завръщането в България след поражението в битката при Беласица (1014 г.) на българските войници, ослепени от византийския император Василий II. Опитваме се да намерим отгово- ра на следните въпроси: как според романа „Кръстоносци“, това събитие се вписва в контекста на Първия кръстоносен поход; има ли общи черти съдбата на българските и полските воини през XI век? Възможно ли е авторката да е създала „своя“, „българска народна песен“?

Ключови думи:

Косак, Самуил, Първи кръстоносен поход, страдание, изкупление.

Изтегляне


165 изтегляния от 19.12.2018 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / India / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States