СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2003 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 426 от 27.7.2017 г.)

Децата на улицата
Розалия Кузманова-Карталова

(изтегляния 2385 от 27.7.2017 г.)

Особености на процеса на семейното възпитание
Венка Кутева-Цветкова

(изтегляния 15064 от 27.7.2017 г.)

Маркетинг на обучението и новите информационни технологии
Антония Пушкарова

(изтегляния 599 от 27.7.2017 г.)

Логика за най-малките
Дарина Гълъбова

(изтегляния 11429 от 27.7.2017 г.)

Педагогически основи на конструктивната игра
Радка Гайдова

(изтегляния 10152 от 27.7.2017 г.)

Някои възможности на алгоритмите в началното обучение по български език
Даниела Йорданова Мариана Мандева

(изтегляния 724 от 27.7.2017 г.)

Нравствеността – начин на живот
Антония Кръстева

(изтегляния 10802 от 27.7.2017 г.)

Наталья Морева – “Тренинг педагогического общения”
Живко Карапенчев Антония Кръстева

(изтегляния 423 от 27.7.2017 г.)

Към една нова педагогика чрез идеите на С. Л. Рубинщайн
Мариана Няголова Живко Карапенчев

(изтегляния 659 от 27.7.2017 г.)

За автора на най-тържествената българска песен
Илияна Николова

(изтегляния 472 от 27.7.2017 г.)