Научнофантастични сюжети и обекти в поезията на Вислава Шимборска


Маргрета Григорова

Резюме:

В творчеството на Вислава Шимборска могат да се открият сюжети, характерни за научната фантастика. Те присъстват в стихотворенията „Локви“, „Тинейджърка“, „Хора на моста“ и др. и са плод на експерименталното въображение на поетесата, на личната непримиримост със стандартната версия на света и на умението да вижда забавната страна на Вселената и сама да се шегува. В стиховете откриваме визии на алтернативни и възможни светове, опити за творческо проникване в антисветовете и антиматерията. Заетите от прозаическите жанрове на фантастиката сюжети и мотиви запазват отчасти присъщите си (в рамките на жанра) функции. Но същевременно те са преосмислени в рамките на поетическата система, като променят и самата нея.

Ключови думи:

Вислава Шимборска, научнофантастични сюжети, алтернативни и възможни светове

Изтегляне


334 изтегляния от 21.12.2016 г.
Belarus / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Hungary / Italy / Norway / Poland / Russian Federation / Serbia / Slovenia / Ukraine / United Kingdom / United States