За някои проблеми на българските студенти при усвояването на полския речев етикет


Виргиния Мирославска

Резюме:

Статията е посветена на въпросите за полския речев етикет в глотодидактичен аспект. Тя разглежда езикови грешки на български студенти, изучаващи полски език, допуснати в общуване на официално ниво. Най-големи проблеми създават: поставянето на сказуемото в съответната граматична форма, употребата на учтивите местоименни форми, изборът на правилна адресативна форма, изборът на подходящата формула за поздрав и сбогуване. Основната причина за грешките е интерференцията на българския език или вътрешноезиковата интерференция. Статията е предназначена за българския читател и съдържа необходими пояснения и социолингвистичен коментар за правилата на полския речев етикет.

Ключови думи:

речев етикет, формално / официално ниво, не- формално / неофициално ниво, адресативна форма, учтиви лични местоимения

Изтегляне


261 изтегляния от 21.12.2016 г.
Austria / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Norway / Poland / Russian Federation / Slovenia / Ukraine / United Kingdom / United States