СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: За езиковата интерференция в обучението по български език в славянска среда (За Елена Крейчова. Славянският Вавилон...)


Автори:
Зорница Цветкова Масариков университет, Чехия

Страници: 466-478

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


786 изтегляния от 21.12.2016 г.