СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Нов труд, предназначен за българи, изучаващи словашки език (За Даниела Константинова. Падежите в словашкия...)


Автори:
Ценка Иванова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


267 изтегляния от 21.12.2016 г.