СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Славянското многоезичие в нов тематичен речник (За Е. Крейчова и др. Кратък тематичен...)


Автори:
Борислав Борисов

Страници: 473-475

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


289 изтегляния от 21.12.2016 г.