Имена за вършители на действие (Nomina actoris) във Врачанското евангелие от XIII или ХIV век


Милена Нанова

Резюме:

Във фокуса на тази статия е словообразувателната характеристика на десубстантивните названия от словообразувателната категория „Имена за вършители на действие (nomina actoris)“ върху материал, ексцерпиран от Врачанското евангелие от XIII – XIVв. Формациите се класифицират по суфикси и се представят в словообразувателни типове. Формантите, с които се оформят словообразувателните типове, са разнообразни, което прави nomina actoris една от най-добре представените категории с десубстантивна мотивация във Врачанското евангелие.

Ключови думи:

словообразуване, Врачанско евангелие, имена за вършители на действие (Nomina actoris), словообразувателни типове

Изтегляне


401 изтегляния от 21.12.2016 г.
NA / Albania / Argentina / Austria / Bangladesh / Bosnia and Herzegovina / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Guatemala / Indonesia / Italy / Netherlands / Norway / Poland / Romania / Russian Federation / Slovenia / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States