СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Интересен поглед върху индивидуалния стил на Чехов (за Ярослав Вежбински. Семантика идиостиля А. П. Чехова)


Автори:
Гочо Гочев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


328 изтегляния от 21.12.2016 г.