СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Портрет: Езиковедската словакистика в България


Автори:
Величко Панайотов Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
Даниела Константинова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 526-537

Резюме:

В статията накратко се проследява историята на словакистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” – единствените български университети, в които словашки език, литература и култура се изучават в рамките на самостоятелни специалности. Прегледът на езиковедските трудове на българските словакисти показва неоспоримия принос както за студентите, изучаващи словашки език, така и за всички носители на български и словашки, интересуващи се от особеностите на двата славянски езика.


Ключови думи:

словакистика, езиковедски трудовe, учебници, речници, словашки език, български език

Изтегляне


440 изтегляния от 21.12.2016 г.