СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Портрет: Нобеловата награда на Вислава Шимборска – 20 години по-късно


Автори:
Вероника Шведек Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 538-544

Резюме:

По повод 20-годишнината от присъждането на Нобеловата награда на изтъкнатата полска поетеса и преводачка Вислава Шимборска се прави ретроспекция на нейните заслуги за меж- дународния културен обмен.


Ключови думи:

Шимборска, Нобелова награда, годишнина

Изтегляне


1119 изтегляния от 21.12.2016 г.