СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Шестият световен конгрес на полонистите и българското участие в него


Автори:
Маргрета Григорова Станка Бонова Стелиана Александрова

Страници: 558-590

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


60 изтегляния от 11.3.2019 г.